Welkom

Welkom op de site van Gezinshuis Belle famille. Wij zijn een particuliere instelling en bieden residentiële jeugdzorg. Op dit moment wonen er 6 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. 

Als gezinshuis zijn we aangesloten bij Gezinshuis.com  omdat wij het belangrijk vinden dat er iemand mee kijkt en dat wij verantwoording afleggen. Als gezin proberen we de kracht van het gewone leven te combineren met professionaliteit. Over onze professionaliteit in de jeugdzorg staat meer geschreven bij "Wie zijn wij" maar zit er vooral in het bieden van veilige plek en onze  neutrale onbevooroordeelde houding. In ieder contact met de kinderen proberen we niet alleen te kijken naar het gedrag, maar stellen we ons telkens de vraag “waarom doet dit kind dit”en” waarom heb ik last van dit gedrag”. Om deze laatste vraag steeds goed helder te krijgen ontvangen we coaching via Gezinshuis.com  en volgen supervisie daarbuiten. Voor de problematiek van de kinderen hebben we maandelijks een bespreking met de gedragswetenschapper. Als gezin proberen we aan te sluiten bij het gewone leven en stimuleren we de kinderen tot maatschappelijke betrokkenheid.  Het verschil met de een gewone 24 uurs jeugdzorg plek is dat wij als echtpaar 24/7 uur aanwezig zijn en dit zorgt voor een grote continuïteit in de zorg.

Nieuws

donderdag 31 maart 2016

Nieuw leven

woensdag 2 december 2015

50ste keurmerk uitgereikt op 2 december

Gezinshuis ‘Belle’ ontvangt Keurmerk

vrijdag 15 maart 2013

Ook wij deden mee met NL Doet.

Bedankt alle vrijwilligers