woensdag 2 december 2015

50ste keurmerk uitgereikt op 2 december


Gezinshuis ‘Belle’ ontvangt Keurmerk

Groot hart combineren met goede organisatie”

Op woensdag 2 december ontvangt Gezinshuis ‘Belle’ uit handen van wethouder Gosse Hiemstra het ‘Keurmerk Gezinshuis’. Daarmee wordt ‘Belle’ een officieel gecertificeerd gezinshuis. En dat is belangrijk voor de gemeente Raalte, want in de nieuwe Jeugdwet is bepaald dat de zorg die de gemeente inkoopt van goede kwaliteit moet zijn. Het Keurmerk toont dat zwart op wit aan.

Wethouder Hiemstra: “Ik heb deze gezinshuisouders al eerder ontmoet tijdens het project ‘Gast aan Tafel’. Een heel bijzondere ontmoeting, de gedrevenheid van Frits en Wendy is prachtig. Hun hart is groot. Het is mooi dat zij nu ook kunnen aantonen dat zij niet alleen mensen met een groot hart zijn, maar dat ze ook organisatorisch sterk staan. En dus echt in staat zijn om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen met complexe problematiek.”

IGezinshuisouders Wendy en Frits Belle vertellen: “In 2010 viel ik, Wendy,  van de trap en was ik een tijdje uit de running. Voor ons het moment om serieus werk te maken van onze verslaglegging. Ineens realiseerden we ons dat er teveel in ons hoofd zat en er te weinig op papier stond. Er was dus al heel wat voorwerk gedaan toen we in 2015 begonnen met het Keurmerktraject.” De gezinshuisouders zijn blij met een beoordeling door een onafhankelijke partij. “Onze zorgaanbieder Trias stelt het Keurmerk verplicht. Dat is een goede zaak. Zo is voor alle betrokken partijen duidelijk dat wij onze zaken goed op orde hebben.”

 Elly de Jong, projectleider Keurmerk vanuit de Rudolphstichting licht toe: “Het behalen van een Keurmerk is best een hele klus voor een gezinshuis. Je moet je zaken goed voor elkaar hebben. Zowel waar het gaat om professioneel zorgen voor de kinderen. Maar ook op het gebied van financiën en huisvesting. Belle voldoet aan al deze criteria.”

Ook Roel Rijskamp, formulemanager van Gezinshuis.com is aanwezig. “Belle is een van onze franchisenemers, dus natuurlijk zijn wij er graag bij op zo’n bijzonder moment. Onze organisatie helpt startende en bestaande gezinshuizen bij het bereiken en vasthouden van een bepaald kwaliteitsniveau. Wij stimuleren de gezinshuizen die bij ons zijn aangesloten om het Keurmerk te behalen, dan heb je die kwaliteit zwart op wit. Want om dit werk te doen heb je allereerst passie nodig, een hart voor kinderen. Maar dat moet je wel combineren met een professionele aanpak, kennis van zaken en een goed plan.”

Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, leggen gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vast in een kwaliteitsmap. De werkwijze van het gezinshuis wordt ieder jaar getoetst door middel van een gezinshuis audit en een ISO audit.

Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor de zorgsectoren jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

 

 


 

Nieuwsberichten

donderdag 31 maart 2016

Nieuw leven

woensdag 2 december 2015

50ste keurmerk uitgereikt op 2 december

Gezinshuis ‘Belle’ ontvangt Keurmerk

vrijdag 15 maart 2013

Ook wij deden mee met NL Doet.

Bedankt alle vrijwilligers