Doelgroep

De doelgroep binnen het gezinshuis bestaat uit jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Wij hebben ruimte voor 6 a 7 jongeren. 

We zijn bekend met verschillende stoornissen zoals: ADHD en hechtingsstoornissen en autisme. Iedere jongere in het gezinshuis is uniek in zijn gedrag, emotie en handelen. De jongeren hebben allemaal een eigen aanpak nodig en binnen ons team schenken we daar zorgvuldig aandacht aan.

We werken competentie en ervaringsgericht. Omdat we zorgvuldig aandacht besteden aan hetgeen wat een jongere daadwerkelijk nodig heeft, laten we zien dat we de jongeren respecteren en accepteren en vergrote hun kwaliteiten door hun te bekrachtigen met positieve input. 

We hebben regelmatig contact met ouders over het wel en wee van het kind, schoolzaken, afspraken en relevante ontwikkelingen. Daarnaast zijn ouders betrokken bij de behandelplanbesprekingen en staan we open voor contact die van de kant van de ouders komen.