Missie

Onze visie heeft te maken met het feit dat we een veilige thuishaven willen bieden voor jongeren die helaas door hun complexe problematiek niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. 

Wij maken voor de jeugdigen een veilige en vertrouwde omgeving.Wij willen in de kracht van de jongeren geloven door hun te ondersteunen bij het ontdekken van talenten en kwaliteiten en te helpen deze verder te ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk dat jongeren gerespecteerd en geaccepteerd worden om wie ze zijn en niet om hoe hun gedrag eruit ziet. 

We geloven dat iedere ouder het beste voor heeft met zijn/haar kind en daarom willen we ouders respecteren  en in hun waarde te laten. Wij geven ouders daar waar het kan zoveel mogelijk zeggenschap in beslissingen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er een goede samenwerkingsrelatie is tussen ons , ouder(s) en de voogd  van een kind.